INVESTICINIŲ PORTFELIŲ VALDYMAS

Jei neturite galimybių kiekvieną dieną savarankiškai analizuoti finansų rinkas, siūlome savo investicijų valdymą patikėti profesionalams. Investicinio portfelio valdymas patikėjimo pagrindais – tai Myriad capital teikiama paslauga investuotojams, kurie ieško profesionalių portfelio valdymo sprendimų.

Myriad capital teikia finansinių priemonių portfelio valdymo paslaugas, perduodama kitai finansų maklerio įmonei pavedimų vykdymą bei finansinių priemonių saugojimą, apskaitą ir valdymą. 

Myriad capital investiciniai modeliniai portfeliai – tai diversifikuotų modelinių portfelių serija, naudojanti pasyvią investavimo strategiją, siūlanti santykinai mažesnes sąnaudas už rinkoje esančių finansinių priemonių pozicijų derinius per biržoje prekiaujamus fondus (Exchange Traded Fund), investuojančius į akcijas, obligacijas ir kitus vertybinius popierius.

Kokie procesai sudaro portfelio valdymą? Ką daro portfelio valdytojas ir kuo skiriasi klientų investicinių portfelių valdymas patarimo ir patikėjimo pagrindais, taip pat atsakymus į kitus nagrinėjamus klausimus rasite paspaudę šią nuorodą – „Investicinio portfelio valdymas”.

Žemiau pateikiami skirtingi turto klasių derinių istoriniai pavyzdžiai, kurie atskleidžia kokią įtaką turi iš anksto pasirinktas rizikos lygis portfelio rezultatams per atitinkamą laiko periodą.

Konservatyvus portfelis

Portfelio tikslas yra investuoti į mažai svyruojantį vertybinių popierių rinkinį, stengiantis minimizuoti investicijų vertės svyravimus. Nedidelė, tačiau mažai svyruojanti tikėtina portfelio grąža negarantuoja, kad trumpuoju laikotarpiu nėra galimas investicinės vertės sumažėjimas.

 

* Duomenys yra pateikti remiantis Vanguard Group surinkta informacija. Myriad capital neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo. JAV akcijų rinkos grąžai skaičiuoti buvo naudojami šių indeksų duomenys: “Standard & Poor’s 90” (1926 – 1975 m.), “Standard & Poor’s 500” (1957 – 1974 m.), “Wilshire 500” (1975 – 2005 m.), “MSCI US Broad Market” (2005 – 2013 m.) ir “CRSP US Total Market” (nuo 2013 m. iki dabar). Obligacijų rinkos grąžai skaičiuoti buvo naudojami šių indeksų duomenys: “Standard & Poor’s High Grade Corporate Index” (1926 – 1968 m.), Citigroup High Grade Index (1969 – 1972 m.), Lehman Brothers U.S. Long Credit AA Index (1973 – 1975 m.), Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index (1976 – 2009 m.), Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (2009 m. iki dabar).

Subalansuotas portfelis

Portfelio tikslas yra investuoti į subalansuotą finansinių priemonių rinkinį, kad nebūtų patirti dideli vertės svyravimai, tačiau uždirbama didesnė nei konservatyvių vertybinių popierių siūloma grąža.
Subalansuotas portfelis siekia aukštesnės investavimo grąžos, kur tikėtini investicijų vertės svyravimai trumpuoju laikotarpiu yra toleruotini, siekiant didesnės nei konservatyvaus portfelio grąžos ilguoju periodu.

* Duomenys yra pateikti remiantis Vanguard Group surinkta informacija. Myriad capital neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo. JAV akcijų rinkos grąžai skaičiuoti buvo naudojami šių indeksų duomenys: “Standard & Poor’s 90” (1926 – 1975 m.), “Standard & Poor’s 500” (1957 – 1974 m.), “Wilshire 500” (1975 – 2005 m.), “MSCI US Broad Market” (2005 – 2013 m.) ir “CRSP US Total Market” (nuo 2013 m. iki dabar). Obligacijų rinkos grąžai skaičiuoti buvo naudojami šių indeksų duomenys: “Standard & Poor’s High Grade Corporate Index” (1926 – 1968 m.), Citigroup High Grade Index (1969 – 1972 m.), Lehman Brothers U.S. Long Credit AA Index (1973 – 1975 m.), Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index (1976 – 2009 m.), Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (2009 m. iki dabar).

Augimo portfelis

Portfelio tikslas yra investuoti į aukštą riziką turintį vertybinių popierių rinkinį siekiant gauti didesnę nei vidutinę investicijų grąžą. Priimtini dideli portfelio vertės svyravimai tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu. Portfelį turėtų rinktis tik aukštą riziką toleruojantys investuotojai.

* Duomenys yra pateikti remiantis Vanguard Group surinkta informacija. Myriad capital neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo. JAV akcijų rinkos grąžai skaičiuoti buvo naudojami šių indeksų duomenys: “Standard & Poor’s 90” (1926 – 1975 m.), “Standard & Poor’s 500” (1957 – 1974 m.), “Wilshire 500” (1975 – 2005 m.), “MSCI US Broad Market” (2005 – 2013 m.) ir “CRSP US Total Market” (nuo 2013 m. iki dabar). Obligacijų rinkos grąžai skaičiuoti buvo naudojami šių indeksų duomenys: “Standard & Poor’s High Grade Corporate Index” (1926 – 1968 m.), Citigroup High Grade Index (1969 – 1972 m.), Lehman Brothers U.S. Long Credit AA Index (1973 – 1975 m.), Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index (1976 – 2009 m.), Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (2009 m. iki dabar).


Investicinio portfelio vertė gali didėti ir mažėti dėl pokyčių pasaulio finansų rinkoje, kurią veikia daugybė veiksnių. Investuodami rizikuojate savo kapitalu. Jūsų portfelio vertė gali sumažėti ir jūs galite atgauti mažiau lėšų, nei pradinė investuojama suma. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Bet kuri istorinė grąža, laukiama grąža ar tikimybės prognozės gali neatspindėti faktinės būsimos veiklos. Jei nesate tikri dėl investicinių sprendimų, turėtumėte kreiptis į finansinį konsultantą. Nors ši informacija parengta remiantis nurodytais šaltiniais, kurie laikomi patikimais, Myriad capital neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali patirti ja besivadovaujantys investuotojai. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su visais susijusiais dokumentais, fondų, susijusių ir kitų finansinių priemonių prospektais, investavimo į finansines priemones rizikų tvarkomis ir kita reikšminga informacija.