PORTFELIO VALDYMAS

Portfelio valdymo paslauga skirta norintiems taupyti savo laiką ir pasiekti maksimalų rezultatą su minimaliais laiko kaštais. Investicinio portfelio tikslas yra geriau kontroliuoti riziką ir efektyviau siekti finansinių tikslų neskiriant tam daug laiko.

Konservatyvus portfelis

Portfelio tikslas investicinių portfelių pagalba konservatyviai investuoti į mažai svyruojančius vertybinius popierius, kurių vertė nuosekliai didėtų.
Skirtas nemėgstantiems rizikos, tačiau nuoseklaus prieaugio norinčiam investuotojui.
Rekomenduojamas investavimo laikotarpis nuo 2 metų.

* Duomenys yra pateikti remiantis Vanguard Group surinkta informacija. Myriad capital neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo. JAV akcijų rinkos grąžai skaičiuoti buvo naudojami šių indeksų duomenys: “Standard & Poor’s 90” (1926 – 1975 m.), “Standard & Poor’s 500” (1957 – 1974 m.), “Wilshire 500” (1975 – 2005 m.), “MSCI US Broad Market” (2005 – 2013 m.) ir “CRSP US Total Market” (nuo 2013 m. iki dabar). Obligacijų rinkos grąžai skaičiuoti buvo naudojami šių indeksų duomenys: “Standard & Poor’s High Grade Corporate Index” (1926 – 1968 m.), Citigroup High Grade Index (1969 – 1972 m.), Lehman Brothers U.S. Long Credit AA Index (1973 – 1975 m.), Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index (1976 – 2009 m.), Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (2009 m. iki dabar).

Subalansuotas portfelis

Portfelio tikslas investicinių portfelių pagalba investuoti į konservatyvias ir agresyvias investavimo priemones jas subalansuojant, kad nebūtų patirti dideli vertės svyravimai, tačiau uždirbama didesnė nei konservatyvių aktyvų siūloma grąža.
Skirtas nemėgstantiems didelių vertės svyravimų, tačiau norintiems uždirbti didesnę nei saugių aktyvų siūlomą grąžą investuotojams.
Rekomenduojamas investavimo laikotarpis nuo 3,5 metų.

* Duomenys yra pateikti remiantis Vanguard Group surinkta informacija. Myriad capital neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo. JAV akcijų rinkos grąžai skaičiuoti buvo naudojami šių indeksų duomenys: “Standard & Poor’s 90” (1926 – 1975 m.), “Standard & Poor’s 500” (1957 – 1974 m.), “Wilshire 500” (1975 – 2005 m.), “MSCI US Broad Market” (2005 – 2013 m.) ir “CRSP US Total Market” (nuo 2013 m. iki dabar). Obligacijų rinkos grąžai skaičiuoti buvo naudojami šių indeksų duomenys: “Standard & Poor’s High Grade Corporate Index” (1926 – 1968 m.), Citigroup High Grade Index (1969 – 1972 m.), Lehman Brothers U.S. Long Credit AA Index (1973 – 1975 m.), Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index (1976 – 2009 m.), Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (2009 m. iki dabar).

Augimo portfelis

Portfelio tikslas investicinių portfelių pagalba investuoti į aukštą riziką turinčius vertybinius popierius norint uždirbti maksimalią grąžą. Priimtini dideli portfelio vertės svyravimai tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu. Portfelį turėtų rinktis didesnę riziką toleruojantys investuotojai.
Skirtas galintiems toleruoti didelius vertės svyravimus ir sieksiantiems maksimalios rinkoje siūlomos grąžos.
Rekomenduojamas investavimo laikotarpis nuo 5 metų.

* Duomenys yra pateikti remiantis Vanguard Group surinkta informacija. Myriad capital neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo. JAV akcijų rinkos grąžai skaičiuoti buvo naudojami šių indeksų duomenys: “Standard & Poor’s 90” (1926 – 1975 m.), “Standard & Poor’s 500” (1957 – 1974 m.), “Wilshire 500” (1975 – 2005 m.), “MSCI US Broad Market” (2005 – 2013 m.) ir “CRSP US Total Market” (nuo 2013 m. iki dabar). Obligacijų rinkos grąžai skaičiuoti buvo naudojami šių indeksų duomenys: “Standard & Poor’s High Grade Corporate Index” (1926 – 1968 m.), Citigroup High Grade Index (1969 – 1972 m.), Lehman Brothers U.S. Long Credit AA Index (1973 – 1975 m.), Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index (1976 – 2009 m.), Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (2009 m. iki dabar).


Investicinio portfelio vertė gali didėti ir mažėti dėl pokyčių pasaulio finansų rinkoje, kurią veikia daugybė veiksnių. Jei anksčiau grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ir ateityje. Išskirtiniais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos vertę. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, „Myriad capital“ neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali patirti ja besivadovaujantys investuotojai. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su visais susijusiais dokumentais, fondų, susijusių ir kitų finansinių priemonių prospektais, investavimo į finansines priemones rizikų apžvalga ir informacija.