Investicinio portfelio valdymas

Kas yra portfelio valdymas ir ką daro portfelio valdytojas?

Portfelio valdymas yra procesas, kurio metu praktiškai įgyvendinama investavimo strategija. Investavimo strategija remiasi investuotojo tikslais, priimtinu rizikos  lygiu, planuojamu investavimo laikotarpiu ir kitomis, investuotojui reikšmingomis aplinkybėmis. Portfelio valdymas gali būti atliekamas savarankiškai, profesionalaus portfelio valdytojo pagalba arba naudojantis technologiniais investicijų valdymo  sprendimais.

Pagrindinė portfelio valdytojo užduotis yra sukurti investavimo strategiją atitinkančią kliento poreikius ir įgyvendinti ją praktikoje. Portfelio valdytojas yra atsakingas už nuolatinę investicinio portfelio priežiūrą. Jis, esant poreikiui, atlieka portfelio perbalansavimą, kuris yra reikalingas siekiant nenukrypti nuo investavimo strategijos ir išsikeltų investavimo tikslų. Kiekvienas galime valdyti savo investicijas patys ir profesionalus portfelio valdytojas tam nėra būtinas, tačiau, jeigu norite investavimo laiką skirti kitai savo veiklai, galite patikėti savo investicijas profesionalams.

Investicinio portfelio sudarymo procesas

Portfelio valdymo sprendimus lemia šie pagrindiniai faktoriai:

– Investuotojo tikslai (ko siekiama investuojant, siektina grąža);

– Investuotojo savarankiškumo poreikis (ar investicijos bus valdomos asmeniškai, ar portfelio valdymas bus patikėtas valdytojui);

– Planuojamas investavimo laikotarpis (nuo to priklausys pasirenkamos turto klasės, finansinių priemonių pasirinkimas);

– Rizikos tolerancija (siektina grąža tiesiogiai koreliuoja su prisiimama rizika, investuotojas turi nuspręsti kokio dydžio nuostoliai jam priimtini).

Investavimo tikslų išsikėlimas

Kiekvienas investuotojas, kaip taupydamas, taip ir pradėdamas investuoti turi išsikelti aiškų investavimo tikslą. Tai gali būti, pavyzdžiui, kaupimas pensijai, vaikų studijoms, būstui, atostogoms ir kt. Aiškus išsikeltas tikslas ir jo laikymasis padeda nenukrypti į šalį ir nesusigundyti finansų rinkų keliamomis pagundomis, kurių yra itin daug. Patrauklios, didelę grąžą žadančios investicijos, daug patirties neturinčiam investuotojui, gali būti itin skaudžios. Laikantis išsikelto tikslo lengviau atsispirti pagundoms investuoti į “madingas”, žiniasklaidoje išpopuliarintas investicines idėjas, kurios, nors ir vieną ar du kartus gali pasiteisinti, tačiau ilguoju laikotarpiu investicijų portfeliui atneša daugiau žalos nei bus naudingos. Investuotojas, kuris yra išsikėlęs aiškius savo investavimo tikslus ir jų laikosi, visada ilguoju laikotarpiu aplenks tą investuotoją, kuris blaškosi tarp įvairių tendencingų investicijų idėjų, tačiau neturi aiškaus plano. Trumpuoju laikotarpiu pastarojo rezultatai gali būti ir geresni, tačiau ilguoju laikotarpiu aiškaus tikslo turėjimas ir plano laikymasis užtikrins lūkesčius atitinkančius rezultatus.

Sprendimas dėl investavimo savarankiškumo

Išsikėlus investavimo tikslus reikia nuspręsti, ar turima patirtis bei žinios leis juos pasiekti. Kai kurie investuotojai yra savarankiški ir mėgsta visas savo investicijas prižiūrėti patys. Kiti yra linkę patikėti savo portfelio valdymą profesionalams. Norintiems valdyti savo investicijas savarankiškai, reikėtų įvertinti savo patirtį ir žinias bei tai, kiek portfelio valdymui reikės skirti laiko ir kiek jo galės skirti. Visai neturintiems patirties, tačiau norintiems priimti sprendimus savarankiškai, pradžioje reikės skirti daug laiko ir dėmesio susipažinti su bendromis investavimo, finansų rinkų temomis, jų veikimo principaisu. Taip pat teks įsigilinti į prieinamus finansinius instrumentus, kurių gausa šiuo metu yra itin didelė.

Nenorintiems pernelyg daug gilintis ir nusprendusiems šį laiką skirti kitoms veikloms, geriau patikėti savo investicijas profesionaliems portfelio valdytojams arba rinktis kitus alternatyvius pasyvaus investavimo būdus, pvz. pasyvų periodinį investavimą į plačiai diversifikuotus pasyviai valdomus fondus. Šie fondai pasižymi nedideliais valdymo mokesčiais bei nereikalauja itin didelio žinių bagažo. Taip pat vis labiau populiarėja ir automatiniai investicijų valdymo technologiniai sprendimai (angl. robo advising). Tai automatizuoti algoritminiai patarimai dėl investicijų, kurie pateikiami remiantis investuotojo užpildyto klausimyno apie riziką, tikslus, finansinę padėtį atsakymais. Tokios paslaugos mokesčiai mažesni, lyginant su profesionalaus portfelio valdytojo teikiamos paslaugos įkainiais. Tiesa, portfelio valdytojas sugeba tinkamiau įvertinti investuotoją bei jo norus. Vadovaudamasis investuotojo pateikta informacija portfelio valdytojas gali pritaikyti specializuotus, individualius portfelio valdymo sprendimus, kurie bus priimami ir atsižvelgiant į bendrą situaciją finansų rinkoje bei kapitalo rinkos dalyvių prielaidas, ir prognozes ateičiai. Be to, portfelio valdytojas atliks nuolatinę portfelio priežiūrą, o tai leis tinkamai ir operatyviai reaguoti į pokyčius finansų rinkose.

Numatomas investavimo laikotarpis

Investuotojas planuodamas savo investicijas taip pat būtinai turi atsižvelgti ir į numatomą investavimo laikotarpį. Reikėtų įsivertinti kiek laiko galimai užtruks, kol bus pasiektas išsikeltas investavimo tikslas. Ar nusistatyta laikotarpio pabaigos data yra galutinė, ar lanksti ir gali keistis priklausomai nuo aplinkybių pasikeitimo? Investavimo laikotarpio tikslui pasiekti planavimas padeda nuspręsti, kiek agresyvi ar konservatyvi turėtų būti investavimo strategija. Didžiąją dalį išsikeltų investavimo tikslų galima skirstyti į trumpus, vidutinius ir ilgus laikotarpius. Tarp finansų rinkos dalyvių priimtina laikyti, jog trumpo laikotarpio investicijos siekia iki 3 metų, vidutinio – 3 -10 metų, o ilgo – virš 10 metų. Jeigu investicijas norėsite pradėti atsiimti pvz. 3 metų bėgyje, tokiu atveju investiciniame portfelyje neturėtų būti daug trumpuoju laikotarpiu didesniu kintamumu (pvz. akcijų) pasižyminčių turto klasių.

Rizikos tolerancijos nustatymas

Investuotojo noras prisiimti riziką taip pat yra vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių sprendimą dėl investicinio portfelio sudarymo ir diversifikacijos skirtingų turto klasių atžvilgiu. Kuo daugiau rizikos investuotojas yra linkęs prisiimti, tuo didesnę potencialą grąžą pasirinktas turtas gali sugeneruoti. Didesnės arba didesnės rizikos investicijos laikui bėgant uždirba didesnę ar didelę grąžą, tačiau trumpuoju laikotarpiu tokios investicijos gali arba pasižymi didesniu nepastovumu ir kintamumu (angl. volatillity). Kiekvieno portfelio valdytojo ir investuotojo tikslas yra pasiekti tinkamą priimtinos rizikos ir grąžos santykį, renkantis tokias investicijas, kurios padės įgyvendinti užsibrėžtus investavimo tikslus, tačiau taip pat leis ramiai miegoti.

Investicinio portfelio valdymo aspektai

Turto klasių alokacijos

Išsiaiškinus investavimo tikslus, numatomą investavimo laikotarpį, priimtiną rizikos lygį sudaroma investavimo strategija, kuriai parenkamos tinkamos turto klasės. Tradicinėmis turto klasėmis laikomi nuosavybės vertybiniai popieriai (akcijos), skolos vertybiniai popieriai (obligacijos) ir pinigai arba pinigų ekvivalentai (indėlis, grynieji pinigai). Tradicinės turto klasės dažniausiai sudaro investicinio portfelio pagrindą. Priklausomai nuo investuotojo lūkesčių, į investicinį portfelį gali būti įtraukiamos ir alternatyvios turto klasės, kurios gali padidinti diversifikaciją, grąžą, mažinti sisteminę riziką ir kt. Alternatyviomis turto klasėmis laikomos: žaliavos, komercinis ir gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas, privataus kapitalo, apribotos rizikos fondai, išvestinės  finansinės priemonės ir kt.

Investavimo tikslus ir strategiją atitinkantis teisingas turto klasių ir jų dalių portfelyje parinkimas yra labai svarbus viso investicinio portfelio valdymo laikotarpio metu. Parinkus investuotojui netinkančias turto klases, galima visiškai nukrypti nuo investavimo tikslų. Pvz. investuotojų, artėjančių prie pensijinio amžiaus, portfeliuose derėtų vengti didesnės dalies nuosavybės vertybiniuose popieriuose nustatymo. Akcijos pasižymi didesniu kintamumu nei kitos tradicinės turto klasės. Įvykus didesniam nuosmukiui akcijų rinkose arti pensijinio amžiaus esančiam investuotojui, kurio portfelyje buvo didesnė dalis akcijų, gali tekti koreguoti savo pensijos planus.

Turto perbalansavimas

Perbalansavimas yra investiciniame portfelyje esančių turto klasių svorių pasiskirstymo koregavimas. Perbalansavimo metu, kuris turėtų būti atliekamas periodiškai, investicinio portfelio turto klasių proporcijos pertvarkomos, siekiant grįžti į pradinį investavimo strategijoje numatytą turto klasių ir jų svorių pasiskirstymą. Portfelio perbalansavimas leidžia investuotojui nenukrypti nuo investavimo strategijoje išsikeltų tikslų. Pavyzdžiui, strategijoje numatyta taktinė turto alokacija yra 50% akcijų ir 50% obligacijų. Jeigu per tam tikrą laikotarpį akcijoms sekėsi geriau nei obligacijoms, akcijų dalis investiciniame portfelyje galėjo išaugti pvz. iki 70%. Tokiu atveju, perbalansavimo metu, investuotojas, laikydamasis pirminės investavimo strategijos, turėtų parduoti dalį akcijų ir įsigyti daugiau obligacijų, taip grąžindamas portfelį į pirminį pasiskirstymą. Nors konkretaus portfelio perbalansavimo grafiko reikalavimo nėra nustatyta, investuojantiems savarankiškai rekomenduojama portfelio perskirstymą atlikti bent kartą per metus. Daugelis profesionalių portfelio valdytojų klientų portfelius peržiūri kas ketvirtį ir, esant poreikiui, atlieka turto pasiskirstymo perbalansavimą. Tai leidžia ne tik nenukrypti nuo nustatytos investavimo strategijos, bet operatyviai ir laiku sureaguoti į pokyčius rinkose.

Myriad capital teikiamos paslaugos

Myriad capital siūlomos paslaugos suteikia investuotojams galimybes tiek valdyti savo investicijas savarankiškai, tiek patikėti jų valdymą profesionalams.

Norintiems patikėti savo investicijas specialistams, siūlome investicinio portfelio valdymo paslaugas. Klientų investicinius portfelius valdome patarimo ir patikėjimo pagrindais.

Investicinio portfelio valdymas patarimo pagrindais – tai paslauga, leidžianti investuotojui periodiškai gauti asmeninį profilį ir investavimo strategiją atitinkančias investicines idėjas. Klientas, sudaręs tokio tipo portfelio valdymo sutartį, turi galimybę savarankiškai įvertinti portfelio valdytojo pasiūlymą ir pats priimti galutinį investavimo sprendimą.

Investicinio portfelio valdymas patikėjimo pagrindais – tai paslauga, kuri leidžia Klientui investicinio sprendimo priėmimą patikėti profesionalui . Už visus investavimo sprendimus pagal parinktą investavimo strategiją yra atsakingas portfelio valdytojas. Investavimo strategija parenkama atsižvelgiant į Kliento finansinę situaciją, investavimo tikslus, rizikos profilį, siekiamą grąžą ir kitas jam reikšmingas aplinkybes. Investicijų portfelis diversifikuojamas, nuolat prižiūrimas ir, esant poreikiui, perbalansuojamas. Tai leidžia efektyviai įgyvendinti investuotojo tikslus.

Detalesnę informaciją apie portfelio valdymo paslaugą gausite susisiekę tel. nr. +370 645 30 102 arba el. paštu info@myriadcapital.lt

Norintiems investuoti savarankiškai, susipažinkite su “Interactive Brokers” grupės sukurta investavimo platforma “Trader Workstation” (TWS) bei Danijos investicinio banko „Saxo Bank“  investavimo platforma “SaxoTraderGO” suteikiančią prieigą prie visų pasaulio rinkų patraukliomis sąlygomis.

Apie tai plačiau skaitykite:

https://myriadcapital.lt/investavimo-platformos/

Primename, kad tai nėra investavimo rekomendacija. Prieš atliekant investicinius sprendimus būtina pasitarti su finansų konsultantu.

Galbūt Jus sudomins šie straipsniai