fbpx

Investavimo platformos

Puikiai suprantame, kad kiekvieno iš mūsų investavimo kelias yra individualus. Pradėti savarankišką pažintį su užsienio finansų rinkų dalyvių pristatomais investavimo įrankiais, gauti jų patarimų įvairiais klausimais ar sulaukti pagalbos ne visada yra paprasta. Norint pradėti investuoti pasaulio finansų rinkose, reikia pasirinkti finansų tarpininką ir atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą.

Vertybinių popierių (VP) sąskaita – tai sąskaita, skirta saugoti nematerialius vertybinius popierius ir atlikti su jais įvairias operacijas: pirkti, parduoti, įkeisti bei vykdyti kitas operacijas Lietuvos ir užsienio vertybinių popierių rinkose.

Prieš naudodamiesi mūsų teikiamomis paslaugomis, prašome susipažinti su žemiau pateiktoje nuorodoje esančia informacija.

Investavimas: nuo ko pradėti?

1. Lietuvos banko gidas investavimo pradžiai : https://www.lb.lt/lt/investavimas-nuo-ko-pradeti

Investavimo platformos

Susipažinkite su investavimo platformomis, kurios suteikia prieigą prie visų pagrindinių pasaulio finansų rinkų patraukliomis sąlygomis: “Interactive Brokers” grupės sukurta investavimo platforma “Trader Workstation” (TWS) bei Danijos investicinio banko „Saxo Bank“  investavimo platforma “SaxoTraderGO”.

Vertybinių popierių sąskaitos yra atidaromos tiesiogiai pas finansų tarpininkus, kurių investavimo platformomis Klientai pasirenka naudotis. Vertybinių popierių prekyba vykdoma naudojantis investavimo platformomis.

„Myriad capital“ yra užmezgusi santykius su „Saxo bank“ ir „Interactive Brokers“ įmonių grupe ir yra jų sukurtų technologinių sprendimų – investavimo platformų – pristatantysis tarpininkas (angl. – Introducing Broker). Klientai, pasirinkę naudotis investavimo platforma, turi galimybę gauti nuolatinę pagalbą ir reikiamas konsultacijas, kurias „Myriad capital“ teikia panaudodama savo patirtį, sukauptą bendraujant su platformų kūrėjais:

 • nustato Kliento žinias ir patirtį investavimo srityje (pildoma MIFID anketa);
 • teikia konsultacijas dėl tiesioginių santykių su “Interactive Brokers” ar “Saxo bank” sukūrimo, dokumentų pildymo bei jų pateikimo bendros tvarkos;
 • Kliento prašymu užpildo ir pateikia Klientui pasirašyti reikalingus dokumentus;
 • Kliento prašymu paaiškina dokumentų paskirtį, formuluočių prasmę, dokumentuose pateikiamų atsakymų prasmę / įtaką gaunamoms paslaugoms, t.y. lietuvių kalba paaiškina anglų kalba parengtų dokumentų formuluotes ir taip sumažina dokumentų pildymo laiko sąnaudas, neteisingo dokumentų užpildymo ir klaidos tikimybę, netinkamų paslaugų gavimo iš paslaugų teikėjo tikimybę;
 • Kliento prašymu pateikia paklausimus (anglų kalba) investavimo platformų operatoriams / paslaugų teikėjams Klientą dominančiu klausimu;
 • konsultuoja Klientą naudojimosi investavimo platforma klausimais;
 • skelbia reikšmingą informaciją apie investavimo platformų veiklos pertvarkymus (jei informacija prieinama);
 • vykdo Klientų švietimą įvairiais su investavimu ir investavimo platformomis susijusiais klausimais (padidina klientų suvokimą ir savarankiško naudojimosi paslaugomis kokybę);

tačiau „Myriad capital“

 • neįsipareigoja Kliento vardu ir interesais derėtis su sutarčių ar kitų dokumentų turinio ar sudarymo tvarkos;
 • Kliento vardu pasirašyti ar kitaip patvirtinti sutartis ar kitus dokumentus bei kitaip atstovauti Klientą santykiuose su Investavimo platformos savininkais;
 • neteikia asmeninio pobūdžio rekomendacijų ir/ar bendro pobūdžio rekomendacijų sandorių investavimo platformose dėl finansinių priemonių sudarymo ir/ar turimų teisių įgyvendinimo klausimais;
 • neįsipareigoja vertinti ir/ar konsultuoti Kliento konkrečių paslaugų ar konkrečių finansinių priemonių tinkamumo Klientui bei pelningumo klausimais.

DĖMESIO! Šiuo metu „Interactive Brokers“ įmonių grupė (IBKR) vykdo Europos regiono kilmės klientų aptarnavimo pertvarkymą. 2020-12-31 pasibaigus Brexit pereinamajam laikotarpiui Interactive Brokers (U.K.) Limited (IBUK) neteks „paso“ teikti investicines paslaugas Europos Sąjungos mastu. Siekdama kompensuoti šį poveikį, IBKR įsteigė naujus paslaugų teikėjus ES (Airijoje – IBIE, Vengrijoje – IBCE), kuriems buvo suteiktos licencijos teikti investicines paslaugas. Planuojama, kad būtent nauji investicinių paslaugų teikėjai aptarnaus Europos regiono kilmės klientus (jų sąskaitas). IBKR praneša apie aplinkybes, kad nuo 2021-01-01 IBUK negalės esamiems klientams teikti paslaugas pilna apimtimi, atsižvelgiant į vietos (UK) teisės aktų reikalavimus.

Investavimas yra susijęs su rizika prarasti pinigus. Prašome susipažinti su finansinių priemonių ir joms būdingų rizikos aprašymu. Investuojant jūsų investicijų vertė gali sumažėti. Pažymėtina, kad jūsų patirti nuostoliai gali būti didesni negu pradinė investuojama suma svertiniuose produktuose. Kompleksiniai investavimo instrumentai, tokie kaip susitarimai dėl skirtumų (angl.: „Contract for difference“, toliau „CFD“), valiutos (FX), pasirinkimo (Options) ir ateities (Futures) sandoriai visada yra susiję su didele tikimybe prarasti investuojamus pinigus, nes jie naudoja finansinį svertą. Atkreipiame dėmesį, jog CFD yra labai rizikingos finansinės priemonės. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos „ESMA“ duomenimis, 74-89 proc. neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų praranda pinigus, naudojančių CFD finansinius instrumentus.

PALYGINKITE INVESTAVIMO PLATFORMAS

Investavimo platformų galimybės

Prisijungę prie atitinkamos investavimo platformos, galėsite: sužinoti vertybinių popierių kainas ir rinkos tendencijas, skaityti užsienio rinkų ir biržų naujienas, apžvalgas, įmonių tyrimus, matyti ir analizuoti informaciją apie visus savo turimus vertybinius popierius.

Investavimo platformos suteikia ne tik prieigą prie tradicinių finansinių instrumentų (įvairių valstybių emitentų akcijų ir obligacijų), tačiau ir prie valiutų rinkos bei išvestinių finansinių priemonių. Yra galimybė valdyti riziką ateities sandoriais, sudaryti sandorius ne tik biržoje prekiaujamais instrumentais, pasiekti užbiržinius (OTC) pasirinkimo sandorius, pinigų srautų skirtingas valiutų rizikas galima valdyti išankstiniais sandoriais. Jeigu turite poreikį naudotis finansiniu svertu arba savo investicijų valdymui norite pasitelkti papildomus instrumentus, galite pasidomėti CFD* kontraktų (contracts for difference) teikiamomis savybėmis.

Pagalba naudojantis investavimo platformomis

Esame pasirengę jums teikti techninę pagalbą lietuvių ir anglų kalbomis, todėl galėsite didžiausią laiko dalį skirti savo investiciniams sprendimams. Myriad capital paslaugų įkainiai skiriasi nuo “Interactive Brokers” grupės ir „Saxo bank“ įmonių paslaugų įkainių, kuriuos galite rasti ir palyginti bendrovių interneto svetainėse.

Nepamirškite

Tai yra reklaminio pobūdžio informacija apie Myriad capital teikiamas paslaugas. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pasinaudoti Myriad capital teikiamomis paslaugomis, pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis.

Prieš priimdami sprendimą investuoti į konkrečias finansines priemones, turite patys ar padedami konsultantų įvertinti savo investavimo tikslus, priimtiną riziką ir kitas Jums reikšmingas aplinkybes, taip pat įvertinti, kad, esant infliacijai, pasikeitus rinkos palūkanų normai ar įvykus tam tikriems įvykiams, kurie nepriklauso nuo Myriad capital ir / ar partnerių valios ir veiksmų, gali sumažėti Jūsų investicijų vertė. Jei investuojate į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kursų pokyčiai gali turėti įtakos Jūsų investicijų grąžai.

Jūs esate atsakingi už priimtus investavimo sprendimus, todėl, prieš priimdami sprendimą investuoti, turite įvertinti visas reikšmingas rizikas ir investuoti tik tuo atveju jei, tas rizikas suvokiate ir jos yra Jums priimtinos. Papildomos informacijos galite gauti atvykę pas mus šiame puslapyje nurodytais kontaktais.

* – Atkreipiame dėmesį, jog CFD yra sudėtingos priemonės, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus, taikant finansinį svertą. ESMA duomenimis, 74-89 proc. neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų praranda pinigus, prekiaujant CFD. Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus.