Pirkimo vadybininkų indeksai (PMI)

Kas yra PMI indeksai?

Pirkimo vadybininkų indeksai (angl. Purchasing Managers‘ Index) yra ekonominiai indikatoriai, kurie sudaromi apklausiant tam tikro sektoriaus bendrovių pirkimo vadybininkus. Dažniausiai sudaromi gamybos (angl. Manufacturing) ir paslaugų (angl. Services) indeksai. Tokia informacija yra renkama ir nuolat skelbiama apie daugelį ekonomiškai išsivysčiusių valstybių, pvz. JAV, euro zonos nares, Japoniją, Australiją ir kitas šalis.

Investuotojai, norėdami įvertinti valstybių ekonominę būklę, seka PMI indeksus, kaip pirmaujančius indikatorius, į kuriuos yra susisteminta tokia informacija, kaip pardavimai, situacija darbo rinkoje, atsargų būklė, prekių kainų pokyčiai ir kt. PMI indeksai yra laikomi vieni svarbiausių, ekonominių indikatorių. Indeksų reikšmių pokyčiai yra itin susiję su ekonomikos augimo pokyčiais, tad šią informaciją itin atidžiai seka ne tik investuotojai, bet ir ekonomistai. Jeigu indekso reikšmė būna didesnė nei prognozuota, tai indikacija, kad ekonominė situacija gerėja, tad galima daryti prielaidą, kad šalies valiuta taip pat stiprės, jei, atvirkščiai, indekso reikšmė smunka – valiuta gali būti linkusi silpnėti. Be to, išankstiniai PMI indeksai, lyginant su kitais rodikliai, pasirodo vieni iš anksčiausia ir yra skelbiami kas mėnesį, tad sulaukia itin daug dėmesio.

PMI indeksų sudarymas

Indeksai yra sudaromi atliekant įvairiais apklausas. Pagrindinės indeksus sudarančios organizacijos yra Institute of Supply Management (ISM) ir IHS Markit Group. ISM daugiausiai dėmesio skiria JAV ir šios šalies indeksų sudarymui, o IHS Markit Group aprėpia ženkliai didesnį kiekį šalių informacijos, tarp jų patenka ir nemažai Europos valstybių. Tiesa, gaila, tačiau Lietuvoje tokios apklausos nėra atliekamos.

IHS Markit Group indeksų sudarymo metodologija kiekvienai šaliai yra vienoda, tad gautus rezultatus tarpusavyje galima lyginti. Indeksai yra skelbiami kiekvieną mėnesį ir juos sudaro kelios dalys: pagrindinis sektoriaus PMI indeksas yra skirtas pateikti ekonominės būklės situaciją, o subindeksai suteikia galimybę susipažinti su pagrindiniais ekonominiais veiksniais, pvz. infliacija, eksportu, situacija darbo rinkoje, atsargomis ir t.t.

Kiekvienos šalies PMI indeksas yra sudaromas apklausiant daugiau nei 400 skirtingų bendrovių darbuotojus ar vadovus atsakingus už pirkimus. Apklausos atliekamos antroje einamojo mėnesio pusėje. Apklausų dalyvių yra prašoma nurodyti, ar verslo sąlygos pagerėjo, pablogėjo ar išliko nepakitusios bei taip pat nurodyti priežastis, dėl kurių įvyko pasikeitimai.

Apklausų klausimynuose klausiama apie:

Gamybos sektorius – gamybos apimtys, nauji užsakymai, nauji užsakymai eksportui, darbo užmokesčio pokyčiai, prekių produkcijos ir pirkimo kainų pokyčiai, tiekėjų pristatymo laiko pokyčiai, pagamintų prekių likučiai, pirkimų atsargos, darbuotojų kaita, prognozuojami gamybiniai pajėgumai ir kt.

Paslaugos sektorius – nauji užsakymai, darbuotojų kaita, kainos, sąnaudų pokyčiai, lūkesčiai, perspektyvos ir kt.

Formulė, naudojama apskaičiuoti galutinę, PMI indekso reikšmę yra sudaryta pasveriant kiekvieną atsakymą ir įvertinat pokyčius. Indeksas yra sudarytas taip, jog jo reikšmė gali svyruoti nuo 0 iki 100. PMI reikšmei esant virš 50 punktų ribos, vyksta sektoriaus plėtra, reikšmei esant žemiau 50 punktų ribos, sektorius traukiasi.

PMI = (P1 * 1) + ( P2 * 0,5) + (P3 * 0)

P1 = atsakymų dalis, kuri gerėja

P2 = atsakymų dalis, kuri išliko nepakitusi

P3 = atsakymų dalis, kuri blogėja

PMI indeksų įtaka sprendimams

Pirkimo vadybininkų indeksai yra itin svarbūs indikatoriai tarptautiniams investuotojams, kurie nori susidaryti nuomonę apie valstybės ekonomiką ir jos augimo perspektyvas. Daugelis iš jų naudoja indeksus kaip pirmaujančius indikatorius, kurie parodo būsimą bendrojo vidaus produkto (BVP) augimą arba nuosmukį. Centriniai bankai taip pat atsižvelgia į PMI apklausų rezultatus, priimdami monetarinės politikos sprendimus. Tai matosi ir atidžiau panagrinėjus skelbiamas FED posėdžių ataskaitas.

Individualių indeksų sudedamųjų dalių vertinimas taip pat gali būti naudingas. Pavyzdžiui, rinkų dalyviai prekiaujantys obligacijų rinkoje stebi ir analizuoja tiekėjų, gamintojų prekių pristatymus, jų kainas, kadangi ši statistika gali indikuoti apie potencialius infliacijos pokyčius, kurie turi įtakos ir fiksuoto pajamingumo instrumentų kainoms bei pajamingumams. Investuotojai besidomintys konkrečiais sektoriais, gali sekti jų situaciją ir numatyti kaip sekasi tam sektoriui priklausančioms įmonėms ir jų rezultatams, kurie turi įtaką ir akcijų kainoms.

Indeksų pokyčiai oficialiai ir nemokamai skelbiami juos sudarančių organizacijų puslapiuose:

Institute of Supply Management

IHS Markit Group

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis internete prieinamais šaltiniais ir juose pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.