PLATINIMO PASLAUGOS

Myriad capital pagal savo veiklos licencijos apimtis vykdo finansinių priemonių platinimą be įsipareigojimo jas išplatinti, taip pat teikia su šia finansinių priemonių platinimo paslauga susijusias konsultacijas.

Finansinės priemonės – bet kuri iš šių priemonių:
1) perleidžiamieji vertybiniai popieriai – kapitalo rinkoje galintys cirkuliuoti vertybiniai popieriai:
A. bendrovių akcijos ir kiti joms lygiaverčiai vertybiniai popieriai;
B. obligacijos ir kitų formų ne nuosavybės vertybiniai popieriai;
C. kiti kapitalo rinkoje cirkuliuojantys vertybiniai popieriai.
2) kolektyvinio investavimo subjektų vertybiniai popieriai;
3) kitos finansinės priemonės, kaip tai apibrėžia įstatymas.

Pažymėtina, kad finansinių priemonių kaina (rinkos vertė) gali didėti arba mažėti, palyginus su jų kaina arba rinkos verte investavimo (platinimo) momentu.