Pasirinkimo sandoriai – opcionai (II dalis)

2021-10-15

Pirmajame straipsnyje apie pasirinkimo sandorius aptarėme itin suaktyvėjusią opcionų rinką bei palietėme nedidelę, tačiau svarbią šių finansinių instrumentų teorinę dalį. Šiame straipsnyje toliau pasigilinsime į opcionų kontraktų specifikacijas bei apžvelgsime keletą nesudėtingų, bet efektyvių opcionų strategijų, kurios pravers valdant asmeninius investicinius portfelius.

Opcionų kaina

Prekiaujant opcionais svarbu suprasti, iš ko yra sudaryta jų kaina, dar kitaip vadinama opciono premija. Ji priklauso ir kinta dėl eilės veiksnių, t.y. turto, iš kurio išvestas opcionas, kainos pokyčių, kintamumo tiek rinkoje, tiek pačio išvesto instrumento, likusio laiko iki kontrakto termino pabaigos ir kt.

Pati opciono premija yra skirstoma į du pagrindinius komponentus – tikroji vertė (angl. Intrinsic value) ir pašalinė arba išorinė vertė (angl. Extrinsic value). Tikroji opciono vertė, t.y. „Intrinsic value“ (svarbu išmokti terminus anglų k.) yra realus premijos dalies dydis, kuris susideda iš skirtumo tarp opciono vykdymo kainos (angl. strike price) ir dabartinės turto, pvz. pasirinktos akcijos, iš kurios išvestas opcionas, kainos rinkoje. Pavyzdžiui, jei įsigyto Apple akcijų Call tipo opciono vykdymo kaina yra 140 JAV dolerių, o biržoje akcijos kainuoja 148 JAV dolerių, tikroji opciono vertė yra abiejų kainų skirtumas, t.y 8 JAV doleriai. Tikroji opciono vertė priklauso ir kinta tik keičiantis turto, iš kurio išvestas opcionas, kainai.

Išorinės arba pašalinės vertės, anglų kalba vadinamos „Extrinsic value“, apskaičiavimas yra sudėtingesnis nei tikrosios vertės. Išorinę opciono vertę lemia keli pagrindiniai veiksniai. Vienas iš jų – laikas, likęs iki opciono galiojimo trukmės pabaigos. Normaliomis rinkos sąlygomis, opciono kontrakto vertė mažėja, artėjant jo galiojimo termino pabaigai. Kuo mažiau laiko lieka iki opciono galiojimo trukmės, tuo mažesnė tikimybė sulaukti pirkėjui reikiamo akcijos ar kito turto, iš kurio išvestas opcionas, kainos pokyčio. Jeigu lygintume tos pačios akcijos opciono išorinę vertę tarp mėnesio ir savaitės trukmės terminų kontraktų, pirmojo vertė bus didesnė nei trumpesnio laikotarpio kontrakto. Kitas itin svarbus faktorius, lemiantis opciono išorinę ar pašalinę vertę, yra prognozuojamas turto, iš kurio išvestas opciono kontraktas, kainos kintamumas (angl. implied volatility). Norint suskaičiuoti opciono pašalinę vertę, reikėtų rasti skirtumą tarp apskaičiuotos tikrosios vertės ir opciono kainos rinkoje. Pavyzdžiui, jeigu apskaičiuota Apple opciono tikroji vertė yra 8 JAV doleriai, o rinkoje jo pardavimo kaina siekia 10 JAV dolerių, tai pašalinė vertė bus 2 JAV doleriai t.y. skirtumas tarp šių dviejų reikšmių. Bėgant laikui ir artėjant opciono galiojimo terminui, šis skirtumas mažės, t.y. tirps pašalinė vertė. Profesionalūs rinkos dalyviai “teisingą” išorinę opciono vertę bando nustatyti įvairiais kiekiniais metodais. Dažnai naudojamas Black-Scholes kainos nustatymo modelis. Tiesa, naudojant paprastas ir pagrindines opcionų strategijas, užteks žinoti premijos dedamąsias, t.y. tikrąją ir išorinę vertes, bei, kaip jos teoriškai kinta, keičiantis turto kainai, kintamumui ir bėgant laikui

Prognozuojamas kintamumas

Prognozuojamas kintamumas (anglų k. terminas Implied volatility), suprantamas, kaip prognozuojamas turto, iš kurio išvestas opcionas, kainos pokytis. Kuo didesnis prognozuojamas kintamumas, kurio reikšmė išreiškiama procentais, tuo didesnio turto kainos pokyčio tikimasi ir atvirkščiai. Opciono kainos arba konkrečiai jau aptartos išorinės/pašalinės kontrakto vertės pokyčius, kaip vienas iš veiksnių, lemia prognozuojamas turto kainos kintamumas. Pavyzdžiui, lyginant dvi bendroves su panašia akcijų kaina, iš kurių viena kompanija veikia stipriai augančiame technologijų sektoriuje, o kita yra mažmeninės prekybos rinkos senbuvė, beveik nėra abejonių, kad jų kainos kintamumas ir jos pokyčių dinamika gerokai skirias. Prognozuojamas kintamumas dažniausiai bus didesnis technologijų sektoriaus kompanijos atžvilgių, todėl ir technologijų kompanijų akcijų opciono kaina bus didesnė, nors abiejų įmonių akcijos kaina ir yra panaši. Pavyzdyje pateiktos gruodžio 17 dieną baigiančių galioti call opcionų, kurie suteikia pirkėjui teisę įsigyti akcijas už 380 JAV dolerių, premijos. Skirtumas tarp Home Depot ir Upstart Holdings premijų dydžių yra didžiulis, nors Home Depot akcijos netgi brangesnės ir trūksta mažiau nei 15 JAV dolerių kainos prieaugio, jog opcionas būtų „piniguose“ (in-the-money). Dviejų kompanijų opcionų kainų skirtumą būtent ir daugiausiai nulemia itin didelis prognozuojamo kintamumo skirtumas.

Prognozuojamo kintamumo reikšmė opciono kainai:

Akcija / akcijos kaina380 strike gruodžio 17 d.
call opciono kaina (premija)
Prognozuojamas kintamumas
(Implied volatility)
Home Depot (HD) /
365,99 USD
5,40 USD18,90%
Upstart Holdings (UPST) /
342,56 USD
28,70 USD78,23%
Spalio 22 d. duomenys

Praktikoje prognozuojamas akcijos kainos kintamumas gali praversti ne tik sudarant opcionų sandorius, bet ir perkant pačias akcijas. Prognozuojamas kintamumas atspindi vieną akcijos kainos pokyčio standartinį nuokrypį. Remiantis statistika, vienas standartinis nuokrypis atitinka apie 68% atvejų (šiuo atveju kainos pokyčių), o du standartiniai nuokrypiai apie 95%. Prognozuojamas kintamumas apima metų laikotarpį. Jeigu akcijos kaina šiuo metu siekia 100 JAV dolerių, o prognozuojamas kintamumas sudaro 20%, remiantis statistika yra 68% tikimybė, jog metų bėgyje akcijos kaina bus rėžyje tarp 80 ir 120 JAV dolerių (1 standartinis nuokrypis) bei 95% tikimybė, jog akcijos kaina bus rėžyje tarp 60 ir 140 JAV dolerių (2 standartiniai nuokrypiai). Svarbiausia atsiminti – kuo didesnis prognozuojamas kintamumas, tuo bus didesnė opciono kaina. Rinkos dalyviai tikisi didelio akcijos kainos kintamumo, todėl pirkti call ar put opcionus esant tokioms sąlygoms bus brangu. Tuomet juos geriau pardavinėti. Atvirkščiai, kuo prognozuojamas kintamumas bus mažesnis, tuo opciono kaina taip pat bus mažesnė. Tuomet tam tikrais atvejais juos gali būti verta pirkti.

Graikai (The greeks)

Siekdami priimti kuo geresnius sprendimus opcionų prekyboje, investuotojai daug dėmesio skiria taip vadinamų opcionų “graikų” (Greeks) vertinimui ir analizei. “Graikai’, tarp kurių pagrindiniai yra Delta, Gamma, Theta, Vega (yra ir kitų), matuoja įvairius faktorius, turinčius įtakos opcionų kainoms ir jų pokyčiams. Kaip ir graikų mitologijoje, kiekvienas Olimpo dievas būdavo atsakingas už tam tikrą sritį, taip ir opcionų pasaulyje, kiekvienas opcionų “graikas” turi savo paskirtį.                                                                                              

.Jeigu labiau patyręs investuotojas būtų paprašytas pasirinkti tik vieną jam svarbiausią „graiką“, ko gero dažniausiai būtų minima „Delta“. Šį ‚graiką“galima prilyginti vyriausiajam Olimpo dievui Dzeusui. “Delta”, kuri yra priklausoma nuo pačios akcijos, iš kurios yra išvestas opcionas, kainos pokyčių, turi didžiausią įtaką visai opciono kainai. “Delta” parodo, kaip apytiksliai keisis opciono kaina, keičiantis akcijos kainai. Pvz. Jeigu opciono “Delta” siekia 0,65, tai reiškia, jog akcijos kainai pakilus 1 USD, opciono kaina teoriškai pakils 0,65 USD. Delta taip pat naudojama ir prognozuoti, kokia yra tikimybė, kad opcionas bus pelningas atėjus jo galiojimo terminui. Pavyzdžiui, opciono, kurio “Delta” yra 0,65, tikimybė būti pelningam kontrakto galiojimo pabaigoje siekia 65%. “Delta”, kuri yra 0,35 indikuoja apie 35% tikimybę ir t.t. Kuo mažesnė “Delta”, tuo mažesnė tikimybė, jog opcionas bus pelningas. “Delta” nėra nekintanti reikšmė. Ji keičiasi, keičiantis akcijos kainai. Kuo akcijos kaina tampa artimesnė opciono vykdymo kainai, tuo didesnė tampa opciono “Delta” ir atvirkščiai.                                                                                                                                         

Kitas svarbus “graikas” yra “Gamma”. Ją galima laikyti dešiniąja “Delta” ranka. “Gamma” parodo, kaip keičiasi “Delta”. Sakykime, jog opciono “Delta” yra 0,65, o “Gamma” – 0,05. Akcijos kainai pakilus 1 USD, call opciono kaina pakils 0,65 USD. Akcijos kainai pakilus dar 1 USD, opciono kainai teoriškai pasikeis jau ne 0,65 USD, o 0,70 USD (“Delta” + “Gamma”). “Gamma“ yra didžiausia, kai akcijos kaina yra arti opciono vykdymo kainos ir mažėja, kai skirtumas tarp vykdymo ir akcijos kainos didėja.                                               

Dar vienas “graikas” – “Theta”. “Theta” matuoja laiko įtaką opciono kainai. Jeigu opciono “Theta” yra -0,05, teoriškai, opciono vertė kiekvieną dieną mažėja po 0,05 (5 USD per 1 kontraktą, jeigu jis yra sudarys iš 100 akcijų). “Theta” reikšmė visada bus neigiama perkant opcionus, o teigiama juos parduodant. Ji nepalanki pirkėjams, nes bėgant laikui mažėja tikimybė, jog opcionas bus pelningu. “Theta” reikšmė visada bus teigiama parduodant opcionus. Ji palanki opcionų pardavėjams, nes bėgant laikui mažins opciono tikimybę būti pelningam ir taip didins pardavėjui atitenkančios premijos dalį.                                                                                                       

Vega” yra atsakinga už jau aptartą prognozuojamą kintamumą (implied volatility). “Vega” parodo, kaip keisis opciono kaina, keičiantis prognozuojamam akcijos kainos kintamumui. Jeigu opciono “Vega” yra 0,05, o prognozuojamas kintamumas sumažėja 1%, tai opciono kaina teoriškai turi sumažėti 0,05 punkto arba 5 USD(jeigu tai standartinis akcijų opcionas, t.y. padauginta iš 100) ir atvirkščiai kintamumui didėjant.

“Covered Call” strategija

Susipažinus su teoriniais opcionų pagrindais, galima pasigilinti ir į paprastesnes prekybos strategijas. Viena iš tokių – “Covered call” pardavimas. Tai strategija, kuri yra naudojama investuotojų, jau turinčių ilgąją akcijų poziciją ir, be akcijos kainos prieaugio ir dividendų, susikurti papildomą grąžą.

Strategija paprasta – investuotojas, portfelyje turintis bent 100 tam tikros bendrovės akcijų (ne visos akcijos turi opcionus), parduoda call tipo opcioną, kurio vykdymo kaina yra aukštesnė nei dabartinė akcijos kaina. Už opciono pardavimą gaunama tam tikro dydžio premija iš pirkėjo. Covered call opcionas pardavėjo tikslas yra, kad suėjus opciono galiojimo termino pabaigai akcijos kaina nebūtų lygi arba aukštesnė už opciono vykdymo kainą, t.y. opcionas nebūtų “piniguose”. Jeigu taip ir atsitinka, kontraktas tiesiog baigia galioti (angl. expire), pardavėjui toliau priklauso jo turimos akcijos ir lieka visa gauta premija, kurią sumokėjo opciono pirkėjas. Įgyvendinant šią strategiją reikia prognozuoti opciono tapimo pelningu kontrakto termino pabaigoje tikimybę. Tai atlikti padeda jau aptarta “Delta”.

Rizika. Kaip ir kiekviena strategija, taip ir “Covered Call“ strategija neapsieina be tam tikrų rizikų. Kontrakto galiojimo termino pabaigoje opcionui esant “piniguose” (kai opciono vykdymo kaina lygi arba yra mažesnė nei akcijų kaina rinkoje), opciono pirkėjas pareikalaus iš pardavėjo parduoti turimas akcijas už opciono vykdymo kainą. Tokiu atveju investuotojas lieka be turėtų akcijų, tačiau pasilieka pirkėjo sumokėtą premiją. Bėda ta, jog pirkėjui pagal kontraktą atiduotas akcijas rinkoje būtų galima parduoti už aukštesnę nei opciono vykdymo kainą. Kuo akcijos kaina rinkoje aukščiau nei opciono vykdymo kaina, tuo daugiau potencialaus pelno investuotojas neuždirba, kurį būtų uždirbęs, jei apskritai nebūtų pardavęs opciono. Jeigu įvyktų priešinga situacija, t.y. akcijos atpigtų, tokiu atveju turimos akcijos nuvertėtų, o parduoto opciono vertė taip pat kristų ir gauta premija amortizuotų iš akcijų kritimo patirtą nuostolį. Svarbu žinoti, jog tiek nupirktą, tiek parduotą opcioną bet kada iki jo galiojimo termino pabaigos galima parduoti rinkoje. Tai leidžia, pavyzdžiui, parduotą opcioną atpirkti nelaukiant jo galiojimo termino ir užfiksuoti dalį pelno. Žinoma, jeigu akcija pradėtų stipriai brangti, o opcionas taptų “piniguose” dar iki jo kontrakto pabaigos, parduotą opcioną jau reikėtų atpirkinėti didesne kaina, o tai reikštų nuostolį, tačiau tokiu atveju išvengtume pirkėjo pareikalavimo parduoti už žemesnė vykdymo kainą.

Apibendrintai, “Covered call” strategija tinkama investuotojams, kurie turi bent 100 vienetų tos pačios JAV (Europos akcijų opcionų labia nelikvidi) kompanijos akcijų ilgąją poziciją, ir siekia generuoti papildomą grąžą. Svarbu atsižvelgti į rinkos prognozuojamą akcijų kintamumą (kuo didesnis, tuo didesnės premijos, tačiau didesnė rizika prarasti akcijas). Taip pat reikėtų įsivertinti laikotarpį iki parduodamo opciono galiojimo termino – ar nebus skelbiami ketvirčio rezultatai, kitos labai svarbios naujienos, kurios galėtų itin stipriai paveikti akcijos kainą. Nenorint būti priverstam parduoti turimų akcijų pareikalavus pirkėjui, reikėtų rinktis opcionus su maža “Delta’, t.y. ženkliai aukštesne vykdymo kaina nei akcijų kaina ir vengti opcionų pardavimo ketvirčio ataskaitų skelbimo ar kitų itin svarbių naujienų, kurios stipriai galėtų paveikti akcijos kainos pokyčius, laikotarpiu. Call opcioną parduoti galima ir neturint 100 akcijų, tačiau neturint patirties geriau to nedaryti. Taip vadinamo “nuogo” call opciono pardavimas (naked call) yra neribotos rizikos strategija, kuri tinkama tik labai patyrusiems investuotojams.

 “Protective Put” strategija

Tai dar viena nesudėtinga strategija, tiesa, ji skirta ne grąžai didinti, o apsisaugoti ir amortizuoti prognozuojamą akcijos kainos kritimą, nenorint parduoti turimų akcijų. “Protective Put” strategija – put tipo opciono pirkimas, turint ilgąją akcijų poziciją. Nupirkto put opciono vertė pakils tada, kai akcijų kaina kris. Tokiu atveju patirtas nuostolis iš atpigusių akcijų bus sumažintas nupirkto opciono kainos prieaugio. Strategija dažnai naudojama tų investuotojų, kurie, pavyzdžiui, artėjant ketvirčio rezultatų skelbimui bijo galimo didesnio akcijų kainos kritimo, tačiau nenori dėl tam tikrų priežasčių, pavyzdžiui, mokestinių, uždaryti turimos pozicijos.                           

Rizika. Strategijos rizika yra apribota. Už put opcioną pirkimą investuotojas sumoka premiją. Rizikuojama sumokėta premija ir skirtumu tarp pasirinktos opciono vykdymo kainos ir akcijų įsigijimo kainos. Pavyzdžiui, investuotojas įsigyja 100 akcijų po 100 JAV dolerių ir taip pat, siekdamas apsisaugoti nuo įsigytų akcijų nuvertėjimo, nusiperka put tipo opcioną su 100 JAV dolerių vykdymo kaina sumokėdamas 500 JAV dolerių premiją. Įsigytas put opcionas pirkėjui leidžia pareikalauti opciono pirkėjo nupirkti turimas akcijas po 100 JAV dolerių, nepaisant to, kokia akcijų kaina yra rinkoje. Tokiu atveju, pavyzdžiui, paskelbus netikėtą informaciją, jog įmonei iškelta bankroto byla, o akcijos kainai kritus iki 5 JAV dolerių, turimų akcijų vertė nukristų iki šio lygio, tačiau put opciono vertė atitinkamai išaugtų. Turimą opcioną būtų galima parduoti rinkoje ir pasilikti akcijas arba pareikalauti pirkėjo nupirkti turimas akcijas po 100 JAV dolerių (reikalauti įvykdyti opciono kontraktą anksčiau galiojimo termino pirkėjas gali tik tuo atveju, jeigu opcionas yra amerikietiškos rūšies). Įvykus tokiai situacijai, investuotojo nuostolis būtų tik už įsigytą put opcioną sumokėta premija, t.y. 500 JAV dolerių. Tuo tarpu, jeigu įmonė kitu atveju paskelbtų itin pozityvią naujieną, o akcijos stipriai pabrangtų – įsigytas opcionas tiesiog taptų beverčiu, o turimų akcijų vertė stipriai išaugtų. Tiesa, iš akcijų uždirbtą pelną sumažintų už opcioną sumokėta premija.

Investavimo platformos

fxcm

„Myriad capital“ yra užmezgusi santykius su „Saxo bank“ ir „Interactive Brokers“ įmonių grupe ir yra jų sukurtų technologinių sprendimų – investavimo platformų – pristatantysis tarpininkas (angl. – Introducing Broker). Klientai, pasirinkę naudotis investavimo platforma, turi galimybę gauti nuolatinę pagalbą ir reikiamas konsultacijas, kurias „Myriad capital“ teikia panaudodama savo patirtį, sukauptą bendraujant su platformų kūrėjais:

Prisijungę prie atitinkamos investavimo platformos, galėsite: sužinoti vertybinių popierių kainas ir rinkos tendencijas, skaityti užsienio rinkų ir biržų naujienas, apžvalgas, įmonių tyrimus, matyti ir analizuoti informaciją apie visus savo turimus vertybinius popierius.

Investavimo platformos suteikia ne tik prieigą prie tradicinių finansinių instrumentų (įvairių valstybių emitentų akcijų ir obligacijų), tačiau ir prie valiutų rinkos bei išvestinių finansinių priemonių. Yra galimybė valdyti riziką ateities sandoriais, sudaryti sandorius ne tik biržoje prekiaujamais instrumentais, pasiekti pasirinkimo sandorius, pinigų srautų skirtingas valiutų rizikas galima valdyti išankstiniais sandoriais. Jeigu turite poreikį naudotis finansiniu svertu arba savo investicijų valdymui norite pasitelkti papildomus instrumentus, galite pasidomėti CFD* kontraktų (contracts for difference) teikiamomis savybėmis.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės el. paštu: info@myriadcapital.lt arba tel. nr.: +370 645 30 102.

Straipsnis buvo spausdintas lapkričio mėnesio žurnalo „Investuok“ Nr. 11 numeryje.

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu

Susikurkite investicinį portfelį

Investavimo platformos pagalba

Išbandyti
Mes socialiniuose tinkluose