PLATINIMO PASLAUGOS

Myriad capital pagal savo veiklos licencijos apimtis vykdo finansinių priemonių platinimą be įsipareigojimo jas išplatinti, taip pat teikia su šia finansinių priemonių platinimo paslauga susijusias konsultacijas.

Finansinės priemonės – bet kuri iš šių priemonių:
1) perleidžiamieji vertybiniai popieriai – kapitalo rinkoje galintys cirkuliuoti vertybiniai popieriai:
A. bendrovių akcijos ir kiti joms lygiaverčiai vertybiniai popieriai;
B. obligacijos ir kitų formų ne nuosavybės vertybiniai popieriai;
C. kiti kapitalo rinkoje cirkuliuojantys vertybiniai popieriai.
2) kolektyvinio investavimo subjektų vertybiniai popieriai;
3) kitos finansinės priemonės, kaip tai apibrėžia įstatymas.

Bendrovė turi leidimą vykdyti sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklą. Bendrovė gali pasinaudoti finansų maklerio įmonės licencijos suteikiamu privalumu prieš kitus sutelktinio finansavimo rinkos dalyvius, nes turima finansų maklerio įmonės licencija sudaro galimybę per sutelktinio finansavimo platformą organizuoti ir finansinių priemonių platinimą.