Įmonės veiklos analizė

2023-02-02
Video
00:00
00:00
1:08:36

Norėdami suprasti ir įvertinti įmonę, investuotojai vertina jos finansinę padėtį, nagrinėdami jos finansines ataskaitas ir apskaičiuodami tam tikrus rodiklius. Atliekant įmonės veiklos analizę investuotojai privalo sekti įmonės investicijas ir grąžą kurią jos generuoja, įmonės mokumą (likvidumą), laisvus pinigų srautus. Vertinamos šios pagrindinės finansinės ataskaitos: įmonės balansas, pinigų srautai ir pelno (nuostolių) ataskaita.

Jums taip pat gali būti įdomu