Pagrindinė informacija apie įsipareigojimų investuotojams apsaugą

Informacija apie įsipareigojimų investuotojams apsaugą

Finansinės ataskaitos

2021 metinė atskaitomybė

2020 metinė atskaitomybė

2019 metinė atskaitomybė

2018 metinė atskaitomybė

2017 metinė atskaitomybė

2016 metinė atskaitomybė

Tvarkos ir dokumentai

Finansinių priemonių ir joms būdingų rizikų aprašymas

Įmonės darbuotojų atlyginimo politika

Asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo taisyklės

Interesų konfliktų vengimo ir jų valdymo politika

Investicinių paslaugų teikimo sąlygos

Pavedimų priėmimo – perdavimo sutartis

Pavedimų priėmimo ir perdavimo taisyklės

Privatumo politika

Portfelio valdymo paslaugos teikimo tvarka

Skundų nagrinėjimo tvarka